Support
กิบกิบ
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ


SimCom Module

"Simple Communication Module"
เป็นระบบ Software Module (ระบบย่อย) ของ Ran4U (ระบบหลัก) ทำหน้าที่เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก ช่วยในการสื่อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า เพิ่มความสามารถในการนำเสนอขายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพิ่มโอกาสในการปิดการขายได้อย่างเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มความสามารถในการสื่อสารภายในองค์กร

ระบบ SimCom ทำการถ่ายทอดสด ภาพหน้าจอของเครื่อง Computer ใด ๆ ก็ได้(รองรับทุกระบบคอมพิวเตอร์ Windows, Mac, Linux) ส่งข้อมูลแบบ Realtime ไปยัง ผู้เข้าชมอื่น พร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 คนพร้อมกัน

 

จุดเด่นที่ SimCom
เหนือกว่า Software อื่น

1. ผู้เข้าชมสามารถเปิดดูการถ่ายทอดสดได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าชมถ่ายทอดสด (ซึ่งถ้าเป็น Software อื่น ผู้เข้าชมจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมก่อนเข้าดู ทำให้ยุ่งยากหลายขั้นตอน เสียเวลา)

2. ผู้เข้าชมถ่ายทอดสด สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบใด ๆ ก็ได้ในการเข้าชม รวมถึงอุปกรณ์อื่นทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็น มือถือ Smart Phone ทุกรุ่น - Iphone, Andriod, Windows Phone, Ipad, Tablet หรือแม้แต่กระทั้ง TV ที่เป็น Smart TV ทุกรุ่นทุกระบบ ในการเข้าชมการถ่ายทอดสด

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ SimCom

เพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย สำหรับฝ่ายขายเวลาติดต่อกับลูกค้า โดยปกติพนักงานฝ่ายขายจะเริ่มต้นติดต่อกับลูกค้าด้วยทางโทรศัพท์ ซึ่งข้อจำกัดคือลูกค้าได้ยินแต่เสียง ทำให้การโน้มน้าวให้ลูกค้าสนใจซื้อมีโอกาสต่ำ แต่ถ้าเราสามารถเพิ่มความน่าสนใจในการเสนอขาย ด้วยการถ่ายทอดสด ภาพสินค้า ภาพบริษัท ภาพทีมงาน หรือ แคตาล็อคสินค้า ให้ลูกค้าสามารถดูภาพถ่ายทอดสดจากมือถือหรืออุปกรณ์อื่น ประกอบกับเสียงบรรยายทางโทรศัพท์ จะทำให้การโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในธุรกิจของคุณ

เนื่องจากคู่แข่งของคุณไม่ได้มีระบบนำเสนอขายแบบถ่ายทอดสด Realtime ทำได้แค่การคุยฟังเสียงทางโทรศัพท์ แต่ธุรกิจของคุณนั้นสร้างความแตกต่างที่เหนือกว่าด้วยการนำเสนอขายแบบถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียง ทำให้ลูกค้าของคุณเกิดความประทับใจและเกิดความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น ว่าธุรกิจของคุณนั้นมีความเป็นมืออาชีพเหนือกว่าคู่แข่ง

สร้างความสะดวกในการแสดง Slide Power Point Presentation หรือเอกสารอื่น ในที่ประชุมได้เป็นอย่างดี

โดยทั่วไปภายในห้องประชุม จะมีการนำเสนอภาพ ผ่านหน้าจอ Projector หรือหน้าจอ TV และทุกคนในห้องประชุม ดูภาพจากหน้าจอเดียวกัน หรืออาจจะมีการพิมพ์เอกสารแจกให้ผู้เข้าร่วมประชุมดูภาพตามขณะฟังบรรยายในที่ประชุม ซื่งถ้าหน้าจอเล็กหรือไกลอาจจะให้ผู้เข้าประชุมดูไม่ชัดหรือเอกสารที่แจกเปิดดูตามได้ยากก็ทำให้การประชุมไม่มีประสิทธิภาพ แต่ระบบ SimCom สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมได้เป็นอย่างดี ด้วยการถ่ายทอดสดภาพหน้าจอ Slide หรือเอกสารอื่น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ก็ได้ ในการเปิดดูการถ่ายทอดสดได้เลย ทำให้เห็นภาพระยะใกล้และชัดเจนอย่างมาก ทำให้ผู้บรรยายสามารถควบคุมการนำเสนอได้อย่างง่ายดายและผู้รวมประชุมสามารถติดตามการบรรยายได้อย่างมีสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

นัดหมายสาธิตการใช้งาน Demo ระบบ Please Call 086-9064106

Back to Ran4U.com